Bản tin “Chung sức đẩy lùi Covid-19” ngày 27-3-2021 Toàn bộ mẫu xét nghiệm những người liên quan đến chuyến bay VJ458 ở Hà Nội đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2
Bản tin “Chung sức đẩy lùi Covid-19” ngày 27-3-2021: Toàn bộ mẫu xét nghiệm những người liên quan đến chuyến bay VJ458 ở Hà Nội đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2
go top