Bản tin về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày 12-4-2021 Làm thất bại chiêu trò xúi giục phá hoại
"Bản tin về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp" ngày 12-4-2021: Làm thất bại chiêu trò xúi giục phá hoại
Ngày 14 tháng 4 năm 2021
Tây Bắc Bộ23-38 0C
Đông Bắc Bộ25-37 0C
Thủ đô Hà Nội25-37 0C
Tây Nguyên22-35 0C
TP Hồ Chí Minh25-36 0C
Nam Bộ25-36 0C
go top